Rudari Šikulja protestvovali ispred zgrade Općine Lukavac

Rudari Šikulja jutros su ispred zgrade Općine Lukavac održali jednosatni protest. Sindikat Rudnika uglja „Kreka“ na ovaj način iskazao je nezadovoljstvo zbog neuvođenja u posjed Rudnika u rejon prve etaže površinskog kopa Šikulje. Neriješeno je pitanje eksproprijacije, odnosno, spor sa dva vlasnika. U rudniku ističu da je Općina dužna provesti odluke Federalne vlade, dok u Općini smatraju da Elektroprivreda, odnosno, Rudnik „Kreka“ trebaju obeštetiti vlasnike.

Pročitajte...