Sačinjen Izvještaj o procjeni stanja opasnog otpada u fabrici HAK 1

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK imenovalo je tim koji je radio analizu zaostalih, opasnih supstanci u prostoru nekadašnje fabrike HAK 1. Na osnovu te analize sačinjen je Izvještaj o procjeni stanja opasnog otpada. Podsjećamo, ranijim je istraživanjima utvrđeno da se opasna materija kruks nalazi u krugu fabrike HAK 1 na dubinu od pola do tri i po metra, a ukupna zapremina je od 1.200 do 1.500 metara kubnih.

Dugogodišnja priča da građani Tuzle žive uz kancerogenu deponiju nedavno je i zvanično je potvrđena. Tim stručnjaka, koje je imenovala Vlada Tuzlanskog kantona potvrdio je prisustvo izuzetno velikih količina opasnog otpada u industrijskoj zoni, a sačinio je i zvanični Izvještaj o procjeni stanja opasnog otpada u krugu fabrike HAK 1.

– Oni su izvršili vizuelnu inspekciju na licu mjesta, popisali šta su vidjeli i sa kakvim su se predmetima suočili. Zatim su izučili sav materijal koji su imali. Hronologija događaja od osnivanja firme pa do zatvaranja je data u radu. Definisano je šta se prošlim nalazima iz 2013. i 2019. našlo – kaže Zvjezdan Karadžin, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Radi se o opasnom otpadu kojeg je godinama stvarala hemijska industrija u Tuzli, a koji nije propisno odlagan. Istraživanjem je utvrđeno da se kruks nalazi na dubinu od pola do tri i po metra, a ukupna zapremina je do 1.500 metara kubnih. Hemijskom analizom uz kruks utvrđene i povećane količine hlora u iznosu od tri posto. Pronađeni još i teški metali u povećanom sadržaju, kao što su hrom, olovo i nikl, a označeni su kao otrovni i kancerogeni.

– Mi smo uzeli sebi zadatak da vidimo sa kakvim se problemom suočavamo. Mi smo to definisali. Sada je naše da to predamo firmi „Organika“ i da oni riješe taj problem. U njihovom je domenu, pošto je to privatno vlasništvo – dodaje Karadžin.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK podršku će pružiti i kroz apliciranje za projekt u okviru kojeg će se ispitati i tlo oko elektrolize, kako bi se utvrdilo i koja je zagađanost sa aspekta žive i do koje dubine.

– Jer do sada se ispitivalo samo do dubine temelja, a to je nedovoljno. Moralo se ispitivati do prvog nepropusnog sloja za koji treba da ustanovimo gdje se nalazi. To je potencijalno velika opasnost i to je nešto sa čim „Organika“ nema puno veze, jer oni nikada nisu pokrenuli elektrolizu. Oni nikada nisu proizvodili hlor na licu mjesta, nega su uvozili cisterne sa hlorom koji su koristili direktno.

Pred resornim kantonalnim ministarstvom sada se nalaze aktivnosti koje će voditi u smjeru neutralizacije opasnih materija. S tim u vezi, predate su aplicije prema Fondu za zaštitu okoliša gdje se, između ostalog, traži novac za izradu Studije o uticaju na okoliš za uklanjanje kruksa iz industijske zone grada Tuzla.