Samostalan život je pravo a ne dar, Poručuju članovi “Lotosa”

Tuzlanski informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ organizovao je kampanju „Samostalni život je moje pravo.“ Na ovaj način žele upoznati građane sa ideologijom i pojmom samostalnog života te ih podsjetiti na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću. Od arhitektonske nepristupačnosti do nemogućnosti zaposlenja i ostvarivanja radnog odnosa. ovom kampanjom, obilježen je i Evropski dan samostalnog života koji u svijetu služi za podizanje svijesti o značaju samostalnog života za osobe sa invaliditetom.

Da bi osobe sa invaliditetom ostvarile pravo na samostalan život, potrebni su i određeni preduslovi. Riječ je o tehničkim i ortopedskim pomagalima, pristupančnom stanovanju i okruženju bez arhitektonskih barijera te prijeko potrebnom servisu personalne asistencije i prevozu.

  • Samostalan život ne podrazumijeva da se samostalno obavljaju svakodnevne aktivnosti nego da osoba sa invaliditetom može smaostalno da donosiodluke, da imapravo na izbor, pravo na grešku a samim tim i da snosi odgovornost za iste, kazala nam je Adisa Kišić iz Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.

Usluge za osobe sa invaliditetom moraju da im budu na raspolaganju na način da im omoguće fleksibilnost i samostalnost u svakodnevnom životu.

  • Današnjim okupljanjem mi ne želimo sažaljenje već priliku da budemo ravnopravni članovi društva a uz to svakako i samostalan život, koji je naše pravo a ne milosrdan dar, pojasnila je Zinaida Sarajlić iz Lotosa.
  • Mi zapravo imamo pravo na smaostalan život ali kod nas je to nepoznata činjenica iz razloga što niko ne stavlja pažnju na nas, iz razloga što su nam stvari nepristupačne i nemamo pravo na školovanje, na posao i nemamo jedan normalan život koji imaju svi ostali, dodala je Fatma Bulić, također iz Lotosa.

Posebno su istakli pravo na zapošljavanje, jer su prilike za posao rijetke, naročito zbog toga što društvo u cjelini nije svjesno koliko mu osobe sa invaliditetom mogu i žele doprinijeti.