Sapna: Netačni navodi o popunjenim glasačkim listićima

Izborna komisija općine Sapna izvijestila je Centralnu izbornu komisiju BiH da navodi o podjeli već popunjenih glasačkih listića građanima nisu tačni. Predsjednici biračkih odbora u  izbornoj jedinici Sapna jutros su potvrdili da su sve kutije sa glasačkim listićima bile orginalno upakovane. U Sapni su sva biračka mjesta otvorena u 7 sati i izborni proces se odvija nesmetano.

Općinska komisija Sapna dan ranije primila je obavijest da će se na tom području na više mjesta pokušati napraviti ekscesi kako bi došlo do prekida izbornog procesa i zatvaranja birališta. Predsjednik izborne komisije, kako se navodi u izvještaju, o tome je obavijestio komandira Policijske stanice  Sapna, koji je predsjednika naknadno informisao da su predstavnici SIPA-e bili na terenu i izuzeli navedeni materijal, koji se ispostavio da je propagandni, ali da se ne radi o popunjenim orginalnim glasačkim listićima.