Sastanak delegacije Vlade TK i Sindikata doktora medicine i stomatologije

Vlada Tuzlanskog kantona je, u vezi s aktuelnim štrajkom Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK i najavljenim sastankom s delegacijom kantonalne vlade, donijela zaključak kojim je zadužila članove delegacije koji budu razgovarali s predstavnicima ovog sindikata da se pridržavaju svih pozitivno-pravnih propisa koji uređuju oblast radno-pravnih odnosa, kao i odluka sudova i Vlade TK po ovom pitanju. Kantonalna vlada poziva doktore medicine i stomatologije da štrajk prekinu i da se aktivno uključe u pregovaranje o produženju važenja Kolektivnog ugovora iz oblasti zdravstva putem Nezavisnog sindikata zaposlenika u oblasti zdravstva, koji ima reprezentativnost u ovoj grani djelatnosti, na način kako se to uređuje odredbama Zakona o radu u FBiH.

Pročitajte...