Simpozij komunikacija zdravstva

U organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i Komore zdravstvenih tehnicara u Tuzli će danas biti održan Simpozij Komunikacija u zdravstvu. Simpozij je namijenjen, prije svega, ljekarima svih specijalnosti, medicinskim tehničarima, pravnicima u zdravstvu, ali i svim ostalim strukama angažovanim u zdravstvu. Biće obrađene teme koje se odnose na samu komunikaciju i komunikacijske vještine u zdravstvu i medicini, unutar tima ili interdisciplinarno, te u odnosu javnog i privatnog zdravstva.

Pročitajte...