Sindikat: Radnici moraju dobiti pune plate bez obzira na obustavu rada

Rješenjem Federalne rudarske inspekcije na PK „Dubrave“ zabranjeno je odlaganje jalovine na vanjsko odlagalšte „Zapad“, dok se izvođenje rudarskih radova ne uskladi sa odobrenom projektnom dokumentacijom. To je preduslov za sigurno izvođenje rudarskih radova na odlaganju jalovine. Tako je od 25. decembra zaustavljen proces rada na Rudniku „Dubrave“. U Sindikatu ovog rudnika ne žele da komentarišu odluku Federalne inspekcije. Navode da će radnici iz Rudnika „Dubrave“ dolaziti na posao u toku trajanja zabrane, te da im se mora obezbijediti redovna plata, kao i ostala primanja i doprinosi. Naglašavaju i da je dnevna proizvodnja u rudniku „Dubrave“ oko 3 hiljade tona uglja, te bi ignorisanje novonastale situacije moglo ugroziti egzistenciju uposlenika radnika u Rudnicima „Kreka“, kojih je trenutno 2.360.

Pročitajte...