Sindikati zadovoljni učincima socijalnog dijaloga sa Vladom TK

Proteklih mjeseci Vlada Tuzlanskog kantona vodila je intenzivne razgovore sa sindikatima u Tuzlanskom kantonu, kako sa onima koji predstavljaju zaposlene u organima uprave, tako i sa onima u obrazovanju, policiji i zdravstvu, uključujući i Samostalni sindikat doktora medicine i stomatologije koji u TK nisu imali reprezentativnost. Rezultat pregovora su potpisani kolektivni ugovori, kvalitetnija prava radnika i veće plaće. Time su zadovoljni u sindikatu, a u Vladi TK navode da su potpisani ugovori realni i finansijski održivi s obzirom na mogućnosti Budžeta TK.
Uposlenicima u oblastima obrazovanja od januara iduće godine planirano je povećanje plaća za 6,5%. Rezultat je to dogovora i sporazuma koje su potpisali predstavnici Kantonalne vlade i Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona. To je samo dio rezultata socijalnog dijaloga vlade i sindikata. Podsjetimo, prije toga je povećana i plaća zaposlenima i zdrastvu odnosno doktorima medicine i stomatologije. U Savezu samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona zadovoljni su socijalnim dijalogom sa Vladom kojeg ocjenjuju kao izuzetno korektan. U Sindikatu podsjećaju da je potpisan Granski kolektivni ugovor na nivou kantona za sve sindikate čija se primanja finansiraju iz kantonalnog budžeta i fondova. Iz Vlade TK poručuju da su povećanje plaća, ali i ugovorima garantirana prava zaposlenika, realna. Procijenjena je finansijska situacija i sve je urađeno uz nastojanje da se zaštiti Budžet Tuzlanskog kantona, kao i Fond Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ozbiljno su izvagani prihodi s jedne strane, ali s druge strane i činjenica da se plaće nisu godinama mijenjale, kao i da zaposlenici zaslužuju kvalitetniji životni standard, navodi premijer Suljkanović. Zaključuje, da se upravo na osnovu tih proračuna došlo do modela koji će osigurati finanijsku stabilnost.