Sjednice općinskih vijeća u Gradačcu i Živinicama

Zasjedat će danas OV u Gradačcu. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje Prijedloga Budžeta Općine za 2019. Godinu, kao i Prijedlog Odluke o njegovom izvršenju. Pred vijećnicima u Gradačcu će biti i Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice općine Gradačc.  Sjednicu OV održat će danas i vijećnici u Živinicama.

Pročitajte...