Skupština TK: Teret migrantske krize rasporediti na teritorij cijele BiH

Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je usvojila zaključke koji se odnose na problem migrantske krize. Shodno tome od Predsjedništva i Vijeća ministara BiH se traži da poduzmu mjere u cilju sprečavanja ilegalnih ulazaka u zemlju.

Uz ovo, zaključcima se traži da se teret migrantske krize rasporedi na cijeloj teritoriji BiH. Skupština kantona, navodi se u zaključcima, ne prihvata ni jedan prijedlog koji nije usaglasen sa lokalnom zajednicom. Osim toga, odbijaju se mogućnosti da u Ljubčama i Bukinju bude formiran centar za smještaj migranata.

O sigurnosnim, zdravstvenim i humanitarnim aspektima migrantske krize raspravljat će se na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona 28. novembra. Na sjednicu će biti pozvani predstavnici Ministarstva sigurnosti, Ministarstva civilnih poslova, direktor Kancelarije za poslove sa strancima, direktor Granične policije, te predstavnici Vlade Federacije BiH.

Pročitajte...