Skupština TK-Za informatizaciju zdravstvenog sistema 10 miliona maraka

Skupština TK  je usvojila nacrt Strategije prema mladima za period 2020.-2024.godina. Na sjednici je usvojena Odluka kojom se daje saglasnost nja Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za ovu godinu. Ovim izmjenama, uz ostalo, predviđena je provedba projekta informaticaije zdravstvenog sistema, za što je predvišeno 10 miliona maraka. Prema utvrđenom planu procedure bi trebalo da budu okončane do konca iduće godine.

Pročitajte...