Vijećnici Općinskog vijeća Sapna usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2019. godinu

Na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2019. godinu, kao i prva tri mjeseca tekuće godine. U prethodnoj godini sredstva su namjenski trošena, a priliv prihoda ostvaren je kako je i planirano. Realizovani  su i određeni projekti, koji se tiču rekonstrukcije puteva i riječnih korita, izgradnje sportskih centara i utopljavanja objekata širom ove općine.

Autor: Dino Dropić

Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera vijećnici u Sapni usvojili su sve tačke dnevnog reda 24. redovne sjednice Općinskog vijeća.  Najviše pažnje usmjereno je na razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Sapne za 2019. godinu koji je iznosio nešto manje od 3 miliona i 500 hiljada KM, a po prihodima prethodna godina u ovoj općini  se smatra uspješnom.

“Procenat ostvarenja budžeta u ovoj godini je 93.28 posto u odnosu na plan. Prije svega ukupni finansijski rezultat u 2019. godini ostvaren u odnosu na suficit je ostvaren u iznosu od 296 hiljada KM. Od rashoda najviše se trošilo na opću upravu, na općinsko vijeće i ugovorene usluge u iznosu od 136 hiljada KM”, istakao je Fedahija Ahmetović predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna.

Realizovani  su i  kapitalni projekti u vrijednosti od milion KM, koji su se najviše odnosili na rekonstrukciju i asfaltiranje puteva u ovoj općini.

“Ono što bih istakao od kapitalnih projekata je svakako stambeno zbrinjavanje roma u iznosu od 100 hiljada KM. Realizovali smo i  nadogradnju taložnika filtera u mjesnoj zajednici Vitinica u iznosu od 37 hiljada KM, kao i izgradnju kanalizacionog kolektora u mjesnoj zajednici Žuje u vrijednosti od 94 hiljade KM. Uradili smo  rekonstrukciju lokalnog puta Međeđa- Kobilići u iznosu od 98 hiljada KM i asfalitranje puta u mjesnoj zaednici Gaj u vrijednosti od 60 hiljada KM”, rekao je Ahmetović.

Osim ove tačke, usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca 2020. godine. Usvojene su odluke o komunalnim taksama, kao  i izvještaji o radu Doma Zdravlja Sapna i  Boračkih organizacija na ovom području za 2019. godinu.

Pročitajte...