Šta donosi Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksplotacije u Tuzli?

U prostorijama gradkse uprave Tuzla danas je potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksplotacije u gradu Tuzli. Protokol su potpisali gradonačelnik Tuzle, direktor Uprave policije MUP-a TK, direktorica Centra za socijalni rad Tuzla, direktor Doma zdravlja “DR. Mustafa Šehović” Tuzla i direktorica Udruženja “Zemlja djece u BiH”. Kako je istaknuto ovim Protokolom je jasno definisano na koji način i kako trebaju da djeluju nadležne institucije u okviru svojih nadležnosti kada uoče dijete koje je potencijalna žrtva trgovine ljudima odnosno eksplotacije.

Novinarka: Devleta Brkić

Na izradi Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksplotacije djece u Tuzli u proteklih devet mjeseci intenzivno je radila multisektoralna Radna grupa, koju su činili predstavnici Grada Tuzle, Centara za socijalni rad Tuzla, Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“, , MUP-a TK i Uprave policije TK, osnovnih škola “ Kiseljak“, „Mejdan“ i „Podrinje“ Mihatovići, te Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ i Udruženja „Zemlja djece BiH“. Gradonačelnik Tuzle istakao je da se radi o projektu jačanja državnih i loklanih kapaciteta u brorbi protiv trgovine ljudima u BiH.

– Ovdje u Gradu Tuzla dugi niz godina na tome rade Centar za socijalni rad, Dom zdravlja Tuzla, zatim MUP TK kao i PU Tuzla u sardnji sa Udruženjem “Zemlja djece”. Sad je vrijeme da se taj projekt pravno ojača, i da se dalje širi, da se intenzivira, dodao je gradonačelnik Imamović.

Kako je istaknuto ovim Protokolom je jasno definisano na koji način i kako trebaju da djeluju nadležne institucije u okviru svojih nadležnosti kada uoče dijete koje je potencijalna žrtva trgovine ljudima odnosno eksplotacije.

Policija ima značajnu ulogu u prevenciji, suzbijanju, i zaštiti djece od prosjačenja i drugih oblika eksplotacije.

– Mi ćemo i u daljem radu nastaviti sa svojim aktivnostima kroz redovne obilaske lokacija gdje se vrše prosječanje od strane djece odnosno gdje se djeca zloupotrebjavaju za takve namjene. Na poziv Centra za socijalni rad obezbijedit ćemo učešće policijskih službenika u aktivnostima ovog multisektorskog lokalnog mobilnog tima za prevenciju prosječanje djece odnosno u saradnji sa popisinicima ovog Protokola i nevladinim organizacijama planirati, organizovati i provoditi javne kampanje i edukacije policije, kazao je Dževad Korman, direktor Uprave policije MUP-a TK.

Izrada Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece u gradu Tuzli dio je projekta „Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi pritiv trgovine ljudima u BiH“, koji se implementira od strane World Vision BiH. Iz ove organizacije naglašavaju da je jako važno da građani znaju za postojanje ovog Protokola, kako bi se podigkla svijest o tome da su djeca na ulici ugrožena i da trebaju zaštitu svih nas.

– Potpisnici ovog protokola u okviru svojih nadležnosti će nastaviti raditi spremno, sinhronizovano i adekvatno, međutim građani su dužni, ne samo da ne daju novac i potiču prosjačenje, nego da svaku sumnju na to prijave nadležnoj stanici policije. Jedino radeći zajedno možemo osigurati da prava naše djece budu zaista adekvatno podržana i da djeca koja su u riziku budu zaštićena, kazala je Dragana Bulić, predstavnica World Vision BiH.

Iz Udruženja “Zemlja djece u BIH” i danas su apelovali na građane da ne daju novac jer na taj način ne čine milostinju nego potiču nasilje nad djecom.

(RTVTK)

Pročitajte...