Šta podrazumjeva Nacrt Programa javnih investicija TK?

Vlada TK utvrdila je nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024. godina, koji sadrži pregled ukupnih ulaganja po sektorima i po lokacijama u kandidovane projekte. Nacrt Programa sadrži i pregled ulaganja u projekte u implementaciji. Prijavljeno je 60 projekata koji su uključeni u ovaj dokument sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od skoro 3 miliona KM, od čega se skoro 66 miliona KM dnosi na 17 kandidovanih projekata, a 230 miliona maraka na 43 projekta koji su već u implementaciji.

Ministarstva u Vladi TK su predložila 19 projekata, dok su loklane zajednice TK predložile 41 projekat. Posmatrano po sektorima, najviše projekata je u sektoru vodosnabdijevanja i sanitacije, u sektoru transporta i skladištenja, te u sektoru obrazovanja. Kada je u pitanju način finansiranja projekata uvrštenih u Program javnih investicija, 80 % sredstava je domaćeg karaktera, dok je 200% sredstava iz inostranih izvora finansiranja.

– U programu javnih investicija koji obuhvata periodi 2022 – 2024. godina imamo ukupno prijavljenih 60 projekta, čija je ukupna vrijednost preko 295 miliona KM – naglašava Erna Kusturica, pomoćnica ministra za razvoj u Vladi TK.

Program javnih investicija sadrži i posebno poglavlje vezano za implementaciju Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. Podrška u smislu ovog Zakona, obuhvata, između ostalog, novčana sredstva iz Budžeta TK kao tekući transfer nižim nivoima vlasti. Jedinice lokalne samouprave, u visini iznosa sredstava koji joj pripada, utvrđenih u skladu sa propisanim kriterijima ovog Zakona, mogu kandidovati projekte koji se već nalaze na listi projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši raspodjela sredstava.

– U budžetu TK za 2021. imamo planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1 milion KM koja su namjenjena za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama TK, a ista će biti dodjeljena putem Javnog poziva koji će objaviti Ministarstvo privrede na we stranici Vlade TK, na koji će se te općine moći prijaviti upravo sa projektima koje su kandidovali u Programu javnih investicja – dodaje Kusturica.

Program javnih investicija je dokument koji donosi Vlada TK na prijedlog Ministarstva privrede TK, kao nosioca u procesu izrade Programa javnih investicija. Svrha donošenja Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja. Projekti uključeni u ovaj Program stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strteških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Vlade TK planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju.

Pročitajte...