Strategija za mlade Grada Tuzla biće okončana do 2026. godine

Strategija za mlade Grada Tuzla za period 2017./2026. godina jedan je od institucionalnih mehanizama politike grada prema mladima. Poštujući Zakon o mladima Fdederacije BiH u okviru Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu formirane su grupe za zapošljavanje i poduzetništvo, zdravlje i socijalnu zaštitu, uključenost mladih u društveni život, kao i grupa za mobilnost i stanovanje mladih. Formirano je i koordinaciono tijelo za praćenje implementacije pomenute strategije u kojoj su predstavnici nadležnih institucija, gradskih službi, nevladinog sektora i omladinskih organizacija i javnih ustanova. Grad Tuzla je jedan od prvih gradova u BiH koji je usvojio strategiju za mlade 2017. godine., te ispoštovao sve odredbe zakona o mladima, kaže Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Ističe da njeno sprovođenje nije samo u nadležnosti lokalnih samouprava već i viših nivoa vlasti.
“Na primjer kada je u pitanju obrazovanje problem neusklađenost obrazovanja sa tržištem rada nije u nadležnosti gradske uprave, ali ono što je u našoj nadležnosti mi se trudimo da i implementiramo”, kže Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla.
Od 2017. godine do danas urađeno je mnogo, jer mladi su jedna od najosjetljivih kategorija u društvu. Njima je potrebna stalna podrška i pomoć odraslih kako bi mogli pravilno da razviju svoje potencijale i time doprinesu napretku društva i zajednice u kojoj žive, navodi Redžić.
“Podigli smo dio troškova za stambeno zbrinjavanje mladih u iznosu od 150 000, tako da je tu pomoć dobilo 50 mladihg , refundiramo dio troškova za vantjelesnu oplodnju, za obavezno zdravstveno osiguranje, dodijelili jednokratne novčane pomoći za mlade koji su u stanju socijalne potrebe, finansiramo i sufinansiramno i projekte omladinskih udruženja i rad Vijeća mladih kao krovne organizacije svih omladinskih organizacija, ali i svih neformalnih grupa mladih” navodi Redžić.
Podsjećamo da je Grad Tuzla prošle godine dobio nagradu za liderstvo u podršci omladinskom aktivizmu. Formirana je radna grupa u kojoj su predstavnici Gradskog vijeća, nevladinih i omladinskih organizacija i javnih institucija koja će pratiti implementaciju Strategije za mlade koja će, prema riječima pomoćnice gradonačelnika Tuzle za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, Asje Redžić. Biće okončana kako je i planirano, 2026. godine.