Sud BiH donio oslobađajuću presuda u predmetu Kahro Vejzović

Sud Bosne i Hercegovine danas je u krivičnom predmetu protiv optuženog Kahre Vejzovića, nakon održanog glavnog pretresa, donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Vejzović oslobođen optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Optuženi je oslobođen optužbe da je za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između pripadnika VRS i pripadnika TOBiH u svojstvu aktivnog policajca u SJB Lukavac, a zbog otkomande u periodu od 19. maja do 13. augusta 1992. u istom svojstvu kao pripadnik PS Stupari, koja je organizaciono pripadala SJB Kladanj, postupajući suprotno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, sam ili skupa s drugim pripadnicima PS Stupari počev od mjeseca juna 1992., vršeći ispitivanje civila muškaraca srpske nacionalnosti, koje su od kraja maja 1992. do 21. jula 1993. kao i članovi njihovih porodica pripadnici PS Stupari držali nezakonito zatvorene u stanovima zgrada prosvjetnih radnika i zgradi Starog mjesnog ureda u neposrednoj blizini OŠ “Petar Marković” u Stuparima, općina Kladanj, a koje ispitivanje je vršeno u navedenim zgradama prosvjetnih radnika i Starom mjesnom uredu, osnovnoj školi u Stupraima, Stanici policije Stupari, a povremeno i na pojedinim lokacijama u selima MZ Stupari (Olovci i Lupoglavo), pri tome im namjerno nanosio snažnu tjelesnu i duševnu bol i patnju (mučenje), povrede tjelesnog integriteta i zdravlja.

Troškovi krivičnog postupka, kao i nužni izdaci optuženog i nužni izdaci i nagrada branioca, padaju na teret budžetskih sredstava.

Oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnicu, saopćeno je iz Suda BiH.

(RTVTK/FENA) L.A.