Svečano promovirano 540 diplomaca i magistara

U Tuzli su danas svečano promovirani diplomanti i magistri Univerziteta u Tuzli koji su dodiplomski ili postdiplomski studij okončali u protekloj i ovoj akademskoj godini. Neposredno prije preuzimanja diplome obratili su im se, i uspjeh u privatnom i poslovnom životu zaželjeli, rektorica Univerziteta u Tuzli i premijer Tuzlanskog kantona.
Svečanim uručenjem diplome, za magistra farmacije Anela Smajića počinje novi, važan period u životu. Optimistična je i buduća profesorica njemačkog jezika, Aldina Mulahasanović. Bečeleri i magistri ekonomije već su uspjeli pronaći posao. Univerzitet u Tuzli promovirao je 540 diplomanata i magistara, ili preciznije 431 diplomanta i 109 magistara. Diplome su ovim mladim ljudima uručili njihovi dojučerašnji profesori, dekani pojedinih fakulteta, kao i akademije, objedinjenih u Univerzitet u Tuzli.