TK: Do kraja septembra traju upisi u sepecijaliziranim obrazovnim ustanovama

Do 30. septembra traju upisi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama na području Tuzlanskog kantona. Upisi će se vršiti na osnovu standardiziranih pedagoških testova  i  Pravilnika o dogoju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama koja pohađaju redovne osnovne škole.

U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla vršit će se upis djece do 30. septembra ove godine.

“Do sada je upisano 19 budućih školaraca koji su položili standardizirane  pedagoške testove namjenje djeci sa poteškoćama u razvoju. Pored upisa u osnovnu devetogodišnju specijalnu školu, postoji i upis u grupe učenika sa umjerenim i težim smetnjama i autizmom, te upis u srednje usmjereno obrazovanje za pomoćnog kuhara i pomoćnog krojača, ističe direktor Zavoda Bekir Saletović.

U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju uslijed pandemije corona virusa dio nastavnih aktivnosti relizovan je putem elektronskih platformi.  U Zavodu očekuje  da će u septembru školarci sjesti u školske klupe.

Za upis djece, roditelji i staratelji  trebaju  dostaviti  prijavnice prebivališta roditelja i djeteta,  izvod iz matične knjige rođenih za dijete,  kao i potvrdu   Komisije zaduženu za procjenu sposobnosti. U skladu sa dostavljenom dokumentacijom, djeca će biti upisana u odgovarajuću odgojno obrazovnu ustanovu.

 

 

 

Pročitajte...