TK ima dobru poduzetničku infrastrukturu

Uvažavajući značaj poduzetničke infrastrukture za dalji razvoj poduzetništva, Vlada TK je usvojila Zaključak koji, uz ostalo, propisuje formiranje međuresorne rade grupe. Nju će činiti predstavnici ministarstava, općina i grada i drugih zainteresiranih sudionika, poput predstavnika Vijeća za razvojno planiranje i Ekonomsko-socijalnog vijeća. Njihov zadatak biće izrada Nacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi. Postavljena je i obaveza da se u Budžetu TK prvo odrede sredstva za donošenje i primjenu zakona, a kasnije, u skladu sa budžetskim mogućnostima, i određeni vid podrške za jedinice lokalne samouprave. Na području Tuzlanskog kantona postoji dosta dobro razvijena poduzetnička infrastruktura. Njen najvažniji dio jesu poslovne zone. Imamo 23 već uspostavljene poslovne zone i šest poslovnih zona čija je uspostava u toku, navode u Kantonalnom ministarstvu razvoja i poduzetništva. Postoje i tri poslovna inkubatora te jedan tehnološki park, a ostatak poduzetničke infrastrukture čine komore, razvojna agencija i udruženja. Siže je ovo Informacije o stanju poduzetničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona sa smjernicama za poduzimanje aktivnosti u 2018. godini. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji zakonski okvir koji bi regulirao ovu oblast i trenutno je u fazi izrada studije opravdanosti jednog ovakvog zakona na području Federacije. Iz Ministarstva razvoja i poduzetništva kontaktirali su i lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu, jer prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi postoji obaveza da se općine i grad očituju o pitanjima koja su od lokalnog značaja. Ministarstvu su lokalne zajednice dale punu podršku za izradu ovog zakona i iskazale spremnost za učešće u njegovoj izradi.

 

Pročitajte...