TK: Online nastava i nova znanja mogu pobjediti korona virus

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva TK i FBiH, Univerzitet u Tuzli, spremno dočekuje jednu od vladinih mjera širenja korona virusa i, umjesto prekida rada, dio nastavnih aktivnosti obavljaju putem interneta.

Iako je učenje putem interneta u Bosni i Hercegovini u početnim fazama, Fakultet elektotehnike Univerziteta u Tuzli  ima dugogodišnju tradiciju u ovakvom načinu izvođenja nastave. S ciljem kontinuiteta obrazovnog procesa, u potpunosti su se prilagodili  redovnoj  in-class nastavi, za samo dva dana.

„Predavanja  se ne svode samo na monolog nastavnika, niti  na razmjenu materijala sa studentima. Ovo je aktivna nastava gdje zahvaljujući google paltformama lako uspostavljamo kontakt, imamo utvrden raspored i komunikaciju sa studentima, ističe Nerdina Mehinović, dekanesa Fakulteta elektrotehnike UNTZ.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport UNTZ unazad tri godine ima svoju elektronsku platformu, jedan broj profesora već je prošao obuku i oni sistem online učenja već koriste u praksi. Kad je postalo jasno da zbog koronavirusa postoji mogućnost obustavljanja rada u obrazovno-vaspitnim ustanovama, obuku su prošli i drugi profesori, kreirani su nalozi sa kojima će studenti pristupati sistemu – ukratko, pripremili su se za rad od kuće, ističe Vlatko Šeparović, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport UNTZ

“Zbog studijskog programa kojeg pohadaju vrhunski sportisti i treneri, a po ugledu na srodne institucije u regionu, implementirali smo online učenje, zbog ove situacije smo ga unaprijedili kako bi naši studenti imali kontinuitet u nastavi.

Putem online sistema, profesori studentima postavljati zadatke, testove, objašnjenja, lekcije.Studenti odgovaraju na zadate zahtjeve, i u mogućnosti su da traže objašnjenja.

„Molim studente da koriste udžbeničku literaturu,dostupne materijale i da ovo vrijeme koriste za ono najvažnije-učenje, pojašnjava Nerdina Mehinović, dekanesa Fakulteta elektrotehnike UNTZ.

„ Ova nastava se sada zasniva prvenstveno na entuzijazmu nastavnika, saradnika ali i studenata.Na Filozofskom fakultetu UNTZ koristimo se svim raspoloživim sredstvima i dostupnim platformama, kaže nam Nihada Delibegović Džanić, dekanesa Filozofskog fakulteta UNTZ.

Za studente koji nemaju pristup online učenju, Filozofski fakultet UNTZ kao društveno odgovorna inastitucija pronaći će rješenje, dodaje dekanesa Džanić

„Cijenim da će nastavnici, profesori moći prilagoditi sadržaje svima onima koji nisu u mogućnosti pratiti online nastavu.

Vladina mjera da se rad škola i fakulteta obustavi na najmanje 15 dana, neće bitno usporiti  proces nastave na fakultetima UNTZ, naprotiv, ubrzan je proces online učenja. Predavači, ovih dana posebno podstiču studente da koriste  online sadržaje, kako ne bi izgubili kontinuitet u nastavi, kazala nam je Vesna Bratovčić, prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu UNTZ

“Sve je ovo za nas izazov, evidencija nastave, prisustva, održavanje ispita i na kraju valorizacija ispita koja će vjerovatno biti provedena puten online učenja. Izazov je i studentska praksa, kada će doći do izražaja sve kompetencije, inventivnost i sposobnost nas samih, kako bi  adekvatno riješili pitanje prakse”.

Odluka o obustavi nastave donijeta je u interesu očuvanja zdravlja učenika, studenata i zaposlenih u prosvjeti, njihovih porodica i svih građana, kako bi  naši učenici i u ovoj situaciji bili  usmjereni na nastavak školovanja.