Turistički potencijali Tuzlanskog kantona na sajmu u Osjeku

Predstavljanje turističkih mogućnosti Tuzlanskog kantona, gastro i etno sadržaja, na sajmu turizma „ SOLARI“ U Osijeku odvijalo se u suradnji Tuirstičke zajednice Tuzlanskog kantona i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi Tuzlanskog kantona.

Ukupan sadržaj i aktivnosti, neupitno svjedoče o značaju, potrebi i opravdanosti učešća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona na sajmovima u okruženju obzirom da se sajamska manifestacija u Osijeku pokazala kao najuspješnija manifestacija ove vrste u Hrvatskoj.

Sajmu turizma u osijeku nazočio je i ministar u Vladi Tuzlanskog kantona gsp. Mirsad Gluhić ministar Trgovine, turizma i saobraćaja .

Gsp Gluhić bio je počasni gost na cereminoji otvaranja sajma , upriličen je veliki broj susreta sa zvanicama grada Osijeka , predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, predsjednicima turističkih zajednica , predstavnicima udruženje i dr.

Sajam turizma, lova i ribolova „SALORI“ Osijek 2018 održavao se pod pokroviteljstvima Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, a odvijao se na 2000m² zatvorenog i 3000m² otvorenog izložbenog prostora.