Tuzlanskom kantonu uplaćeno 39 miliona KM grant sredstava za odgovor pandemiji koronavirusa

Krizu izazvanu pandemijom nije moguće izbjeći ali države čine sve kako bi je ublažili. Jedan od instrumenata za to  je i novac doznačen od Međunarodnog monetarnog fonda. Radi se o odobrenoj hitnoj pomoći BiH – radi konsolidacije stanja u zdravstvenom sektoru i pomoć ekonomiji u suočavanju s epidemijom korona virusa. Na račun Tuzlanskog kantona uplaćeno je blizu 39 miliona KM. Za naš kanton ovo su grant sredstva a rebalansom budžeta TK već su i raspoređena.

Pročitajte...