U 2018. godini četiri i po puta veća izdvajanja za održivi povratak

Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je odobrila sredstva za pomoć održivom povratku u povratničkim mjesnim zajednicama Turalići, Kladanj i Tarevci, Modriča. To je tek dio sredstava predviđenih za ovu namjenu u ovoj godini, pa iz Vlade pozivaju i druge povratničke sredine da sa kvalitetnim projektima apliciraju za ova sredstva. Prema proceduri, mjesne zajednice upućuju svojim općinama, a koje zahtjev dalje prosljeđuju prema Ministarstvu i Vladi na ocjenjivanje. Ukoliko se projekat odobri, Vlada novac za njegovu namjenu usmjerava prema općini, koje su ujedno i garant da će sredstva biti iskorištena transparentno i korisno.
Vlada Tuzlanskog kantona za povratnike je do sada uložila više od 45 i po miliona KM.U ovoj su godini sredstva za povratak uvećana za četiri i po puta i iznose približno 200 hiljada KM. Nakon pomoći općini Kladanj, naselju Mladovo i nakon pomoći Sapni kroz rekonstrunkciju puta, Vlada je kroz poziciju ”pomoć održivom povratku” u kladanjskom naselju Turalići podržala projekat rekonstrukcije lokalnog vodovoda, te izdvojila sredstva za Poljorpivrednu zadrugu u Tarevcima kod Modriče. Riječ je o ukupnom izndosu sredstava od stotinu haljada maraka za oba ova projekta. Isto toliko sredstava je ostalo i za naredne projekte održivog povratka navode u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Pomoćnik za izbjegle, raseljene osobe, povratak i repatrijaciju u Vladi TK, Ivan Jukić podsjeća na proceduru koja počinje od povratničke mjesne zajednice koja se sa zahtjevom obraća prvo svojoj općini. Uz zahtjev se prilažu predračun i ostala dokumentacija. Nakon što Vlada donesene odluku o dodjeli sredstava, novac se prebacuje na račun Općine, a kako bi bilo jednostavnije pratiti utrošak sredstava. Krajnji korisnik za realizaciju ima rok od 90 dana, a potom na teren izlazi komisija koja utvrđuje da li su sredstva utrošena adekvatno.