Nacrt zakona o podršci porodicama: Kako će biti uređeni dječiji doplaci, naknade nezaposlenim porodiljama?

Okončana je prva javna rasprave o Nacrtu federalnog zakona o podršci porodicama s djecom. Novim zakonom se želi jednoobrazno urediti dječiji doplatak u Federaciji. Zakon regulira dva osnovna prava – pravo na dječiji dodatak i na naknadu porodiljama koje nisu u radnom odnosu, dok bi ostala, takozvana izvedena prava, bila regulisana kantonalnim zakonima.

Novinarka: Devleta Brkić

Povodom prve javne rasprave o Nacrtu federalnog zakona o podršci porodicama s djecom, održane jučer u Sarajevu, federalni ministar rada i socijalne politike izjavio je da je to veoma bitan zakon i da je kvalitet sistema zaštite porodica s djecom jedno od osnovnih pitanja svakog društva. Zakon bi trebao jednoobrazno urediti dječiji doplatak u FBiH.

– Da oni koji su siromašni i čiji je prosjek primanja po članu domaćinstva manji od 20 posto, da na isti način u cijeloj Federaciji ostvare ova prava. U tom smislu je Federacija i preuzela finansiranje ovog doplatka i to će otprilike biti neka stavka od 35 miliona maraka na godišnjem nivou. Pravo na dječiji doplatak ima dijete koje ima do 18 godina (eventualno do kraja školovanja), istakao je Drljača.

Kad je riječ o naknadama porodiljama koje nisu u radnom odnosu, cilj je da jednobrazno u Federaciji iznose otprilike 30 posto od prosječne plaće, da se isplaćuju 12 mjeseci, a da ih mogu ostvariti porodilje koje su na birou i one koje se redovno školuju. To pravo će se finansirati iz kantonalnih budžeta.

– Treće pravo koje se pominje, je naknada porodilja koje su u radnom odnosu. Zakon predviđa da će se ona nastaviti isplaćivati u skladu s propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite do dana početka njegove primjene, nakon čega će se regulirati propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja, dodao je feederalni ministar Vesko Drljača.

Ministar za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kazao je da će dječiji doplatak biti veći jer će se isplaćivati sa nivoa FBiH. Također, naglasio je da će ovakvim zakonodavnim rješenjem, doći do fiskalnog rasterećenja kantonalnih budžeta.

– Što se tiče Vlade TK ta finansijska sredstva koja budu ostala bit će usmjerena porodiljama, onima koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, odnosno koje nisu u radnom odnosu. Ta sredstva Vlada će isplaćivati preko Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Još uvijek ne možemo reći o kojem iznosu sredstava se radi, istakao je ministar Admir Hrustanović.

Zakon o podršci porodicama uređuje i pitanje „Dječije nedjelje“, što se odnosi na skup mjera i aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem implementacije Konvencije o zaštiti djeteta. Javna rasprava o Nacrtu zakona treba da traje 30 dana. Prema zvaničnoj najavi, nakon Sarajeva, vrlo brzo će biti održana u Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihaću.

(RTVTK)

Pročitajte...