U Banovićima održan Festival folklora

U organizaciji KUD ”Litva” u Banovićima je održan 5- festival folklora ”Banovići 2018”. Na festivalo ju nastupilo 12 kulturnoumjetničkih društava iz BiH.