U Banovićima obdanište skuplje za 30 KM

Vijećnici Općinskog vijeća Banovići usvojili su Izmjene i dopune budžeta općine Banovići za ovu godinu. Podržan je i Prijedlog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika komunalne privrede u Banovićima. Veliku diskusiju vijećnika izazvalo je povećanje cijena korištenja usluga u obdaništu Banovići koje je zahtjevao mendžment JU „Dječije obdanište“ Banovići.

Izmjene Budžeta u Banovićima bile su neohodne radi njegovog usklađivanja sa prihodima i rashodima, obzirom da je u ovoj godini došlo do poremaćaja u prihodovnoj strani Budžeta. Usvajanje rebalansa Bužeta za vijećnike Pokreta demokratke akcije, sporno je jer vijećnici nisu imali priliku razmatrati Izvještaj o izvršenju Budžeta općine za prvih devet mjeseci ove godine.

– Ono što bih također istakla jeste da se ovim rebalansom briše stavka za nabavku zemljišta i zgrade za izgradnju škole u MZ Tulovići, što poražavajuća činjenica, s obzirom da se izgradnja škole u Tulovićima nalazi na listi kapitalnih ulaganja – ističe Lejla Ćebić Đerzić, Klub vijećnika PDA u OV Banovići.

Vijećnici su podržali i Prijedlog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika komunalne privrede u Banovićima.

– Dali su saglasnost na novi kolektivni ugovor, koji podrazumjeva povećanje standarda, odnosno povećanje plata za radnike zaposlene u tri javna preduzeća – komunalno, vodovod i kanalizacija te JP “Toplana” – ističe Bego Gutić, načelnik Banovića.

Vijećnici su podržali i zahjev menadžment JU “Dječije obdanište” Banovići, prema kojem će boravak u vrtiću koštati 180 KM, umjesto dosadašnjih 150 KM. Vijećnici Pokreta demokratske akcije bili su protiv ove odluke.