U julu kroz TK prošlo 2.650 migranata

Prema podacima kojima raspolaže Uprava policije MUP-a TK, u julu je evidentirano 2.650 migranata koji su prošli kroz Tuzlanski kanton. Riječ je o osobama koja kod sebe nemaju identifikaciona dokumenta, niti potvre o iskazanoj namjeri za azil u našoj zemlji. Pojedini se u Tuzli zadržavaju ili se vraćaju iz drugih kantona. Migranti u našu zemlju, prema podacima, dolaze uglavnom iz Afganistana i Pakistana.

Migranti uglavnom prođu istočnu granicu naše države, a zatim se kreću prema Unskosanskom kantonu, odnosno granici prema Evropskoj uniji. Nakon što ih pripadnici Uprave policije MUP-a TK evidentiraju shodno uputama Službe za poslove sa strancima upućuju se u prihvatne centre prema Sarajevu.

Najveći broj migranata dolazi s područja Pakistana i Afganistana. Pripadnici MUP-a TK drže sigurnosnu situaciju pod kontrolom.

 

 

Pročitajte...