U pripremi novi UNDP projekt iz oblasti smanjenja poplavnog rizika u BiH

Kako bi se smanjio poplavni rizik i šteta od poplava za stanovnike i privrednike u slivnom području  Une/Sane, Vrbasa, Bosne i Ukrine  (sliv Save) te Neretve i Trebišnjice (sliv Jadranskog mora), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u partnerstvu sa ključnim BiH institucijama na svim nivoima vlasti, intenzivno radi na pripremi prijedloga projekta.

Na sastanku održanom u UN zgradi u Sarajevu, predstavnici sektora voda, okoliša, Ministarstva sigurnosti i civilne zaštite danas su se okupili kako bi razmotrili koncept projektne ideje i finalizirali je.

Fokus prijedloga projekta ‘’Povećanje ulaganja u smanjenje poplavnog rizika u Bosni u Hercegovini” je na razvoju sistema prognoziranja i ranog upozoravanja od poplava, uređenju korita vodotoka, te kreiranju investicionog okvira kako bi se smanjila izloženost stanovništva poplavama. Procjenjuje se da je u slivovima ovih šest rijeka oko 900 hiljada stanovnika izloženo riziku od poplava.

– Ovaj projektni prijedlog je vrlo važan za Bosnu i Hercegovinu iz više aspekata. Prethodnih godina je mnogo uloženo u sektor zaštite i spašavanja, sektor zaštite od poplava, realizaciju infrastrukturnih mjera, obnovu nasipa, jačanje kapaciteta institucija, te pripremu modela za prognozu poplava – ističe Boško Kenjić šef Odsjeka za vodne resurse, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Novi projekt bi, kako je dodao Kenjić, pomogao da zaokruže cijeli sistem zaštite od poplava u BiH u smislu infrastrukture i kapaciteta institucija koje se bave pitanjem zaštite od poplava, unapređenja saradnje i komunikacije na različitim nivoima vlasti, kao realizaciju mjera i aktivnosti u lokalnim zajednicama kako bi se povećala njihova otpornost od poplava, a sa ciljem osiguranja većeg stepena sigurnosti za stanovništvo.

Očekuje se da će projektni prijedlog ukupne vrijednost 70 miliona dolara biti dostavljen donatoru – Zelenom klimatskom fondu (Green Climate Fund – GCF) na razmatranje u drugoj polovini 2019. godine. GCF bi finansirao projekt u vidu grant sredstava u iznosu od 14 miliona dolara, dok bi BiH institucije na svim nivoima vlasti osigurale sufinansiranje iz različitih izvora u iznosu od 56 miliona dolara.

– Sredstva koja bi bila osigurana GCF grantom koristila bi se, između ostalog i za projektovanje odbrane od poplava kao dijela integralnog pristupa riječnom slivu koji će obuhvatiti ​​strukturne i nestrukturne mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena – navodi Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje je ujedno i kontakt institucija za Zeleni klimatski fond ispred BiH ističe da je ovo treći projekt koji će u saradnji sa UNDP-om biti kandidovan Zelenom klimatskom fondu.

– U proteklim danima svjedoci smo velikih poplava, odnosno opasnosti od poplava u našim predjelima. Nadamo se da ćemo zajedno razviti projekt i da ćemo ostvariti pozitivne efekte poput onih koji su ostvareni do sada u sklopu projekta “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas” – navela je Radusin.

Almir Prljača, rukovodilac sektora za upravljanje vodama u Agenciji za vodno područje regije rijeke Save navodi da je  projektni prijedlog dobra osnova za unapređenje sektora voda odnosno prevazilaženje nedostataka iz prethodnog perioda.

– Sve aktivnosti koje su planirane su na tragu Akcionog plana (za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama u BiH) i aktivnostima na kojima radi Agencija i sve ostale institucije sektora voda u zadnje četiri godine. Agencija će sa svoje strane kroz davanje potrebnih podataka, učešće uposlenika u pripremi, radu i implementaciji projekta dati maksimalan doprinos da ovaj projekt doživi punu afirmaciju i da bude odobren – dodao je Prljača.

UNDP u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao BiH kontakt institucijom za GCF, te ostalim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH već realizuje dva projekta finansirana od Zelenog klimatskog fonda, a koji doprinose prilagođavanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena, saopćeno je iz UNDP-a.

(RTVTK/FENA) D.V.

Pročitajte...