U Sarajevu zasjeda Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Nastavljena je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta 18. aprila.

U preostalom dnevnom redu su privremene smjernice politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji BiH, kao i predložene strategije razvoja metalnog i elektro sektora, drvne industrije i industrije građevinskog materijala u Federaciji BiH za period 2016–2025. godina. Preostalo je također da se poslanici izjasne o programu rada Vlade FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2018.

Po završetku ove sjednice, treba da započne nova, također vanredna, a u njenom najavljenom dnevnom redu je među ostalim tačkama rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije. Rebalans se sastoji od preusmjeravanja neutrošenih 107 miliona KM iz 2017. u aktuelnu budžetsku godinu radi gradnje brzih cesta u FBiH.

Budući da je rebalans već odobren u Domu naroda, ako ga danas prihvati i Predstavnički dom bit će omogućeno da se ovaj novac stavi na raspolaganje radi realizacije planiranih infrastrukturnih projekata koje implementira javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Za novu vanrednu sjednicu također je planirano razmatranje predloženih izmjena i dopuna Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Zakona o stečajnom postupku.

U nacrtu je zakon o slobodnim zonama u Federaciji BiH, te izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama i Zakona o deviznom poslovanju.

Poslanici će se izjašnjavati o davanju saglasnosti na obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2016. godinu, te prihvatanju zaduženja za realizaciju nekoliko infrastrukturnih projekata na Koridoru Vc, kao i za projekte “Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH” i “Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo”.

Nakon vanrednih sjednica, Predstavnički dom planira nastaviti rad sutra održavanjem tematske sjednice o stanju i aktuelnoj problematici u oblasti boračko – invalidske zaštite u Federaciji BiH.

Pročitajte...