U službenim novinama TK objavljena Uredba o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za borce

U službenim novinama TK danas je objavljena Uredba o novčanoj egzistencijalnoj naknadi koju je Vlada TK usvojila 7. jula. Ovom uredbom regulišu se uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisanog branioca koji je ostvario prava na području Tuzlanskog kantona, kao i demobilisanog branioca povratnika u Republiku Srpsku.

Novinarka: Devleta Brkić

Na ovaj način stvorene su pretpostavke da svi demobilisani branioci mlađi od 57 godina koji se nalaze na birou duže od 12 mjeseci, a koji su bili pripadnici Oružanih snaga BiH 12 mjeseci i čija primanja ne prelaze po članu domaćinstva 50 posto od isplaćene penzije u mjesecu decembru prethodne godine, mogu početi podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog vrlo bitnog prava.

– Kada govorimo o ostvarenju prava na novčanu egzistencijalnu naknadu prvostepeni oragan u realizaciji ovog prava jesu opštinski i gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu, što znači da već sutra svi demobilisani branioci koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje novčano egzistencijalne naknade mogu konsultovati ili otići do službi za boračko invalidsku zaštitu i početi predavati dokumentaciju, kazao je ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić.

Resorni ministar ističe da je u službenim novinama objavljena i Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Time su, ističe, stvorene pretpostavke da Ministarstvo počne izradu Pravilnika o korištenju banjsko-klimatskog liječenja.

– Čime stvaramo pravne pretpostavke za RVI, za demobilisane borce, za porodice šehida i poginulih boraca da mogu koristiti i ovo pravo. Za razliku od ranijeg perioda u ovom našem podzakonskom aktu regulisat ćemo da na prijedlog ljekara i na osnovu prirode boelsti članova boračke populacije, oni će moći birati banju čije će usluge kotistiti za banjsko-klimatsku rehabilitaciju, dodao je Kulaglić.

Iz Saveza demobilisanih boraca TK pozvali su demobilisane borce da se jave u gradske odnosno općinske Službe za boračko invalidsku zaštitu radi prikupljanja potrebne dokumentacije i podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Također, apelovali su da se prilikom podnošenja zahtjeva pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera.

(RTVTK)