U toku dioba budžetskih pozicija MUP-a i Uprave policije TK

Nakon rekonstrukcije zgrade Uprave policije i sjedišta MUP-a, policijskih uprava, kao i vraćanja šalter sala CIPS-a pod okrilje MUP-a, predstoji i uređenje Arhive Vlade i MUP-a TK u prostorima Kampusa Univerziteta u Tuzli. Uz sve to, policija je značajno materijalno-tehnički opremljena, a u toku je i postupak za davanje zasebne budžetske jedinice Upravi policije. Uz potporu Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, Kantonalni MUP uspio je dosta učiniti na materijalno-tehničkom opremanju Uprave policije. Ministar podsjeća da je nabavljeno 59 novih vozila u protekle tri godine. Policija je opremljena novim uniformama. Puno je urađeno na poboljšanju stanja u svim organizacijskim jedinicama MUP-a. To podrazumijeva rekonstrukciju zgrade Uprave, ali i drugih objekata, poput uprava i stanica policije. Ministar podsjeća da su time zapravo napravljene značajne uštede u Budžetu TK, s obzirom na činjenicu da je vraćanjem pet lokacija pod okrilje MUP-a , na godišnjem nivou ušteđeno oko 180 hiljada KM. Dosta je urađeno i u pogledu opremanja Arhive MUP-a i Vlade TK, smještene u Kampusu Univerziteta u Tuzli. Prema članu 6. Zakona o MUP-u, Uprava policije treba dobiti zasebnu budžetsku jedinicu. S tim u vezi, intenzivno se radi na izmjenama i dopunama Zakona, a o čemu bi se Skupština TK trebala izjasniti već na narednoj sjednici. Vlada je formirala komisiju za provedbu diobnog bilansa. Doneseneo je i Uputstvo o načinima vođenja diobnog bilansa između Ministarstva i uprave policije, tako da je Vladi TK ostalo još da donese Odluku o diobnom bilansu između MUP-a i Uprave policije, napominje ministar Topčagić. Kako kaže, postavili su sebi zadatak da taj posao u cjelosti okončaju do donošenja Budžeta TK za 2019. godinu.