U toku javni poziv Ministarstva privrede TK za dodjelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona jučer je objavilo Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u TK. Rok za kandidovanje projekata jedinica lokalne samouprave koje zadovoljavaju kriterije federalnog Zavoda za statistiku je 31. avgust ove godine. Vlada TK je, na osnovu Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, ovakvim jedinicama iz kantonalnog budžeta namijenila ukupno milion KM bespovratnih sredstava. Predmet Javnog poziva je kandidovanje projekata jedinica lokalne samouprave koji se nalaze na listi projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021.-2023. godine. Za realizaciju je zaduženo Ministarstvo privrede TK. Jedinice lokalne samouprave treba da kandiduju projekte uz kratak opis projekta, njegovo trajanje i opći cilj, odnosno očekivane rezultate. Među opće i posebne uslove za ostvarivanje podrške spadaju broj stanovnika, površina, broj naseljenih mjesta kao i indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave, ali i faktor nezaposlenosti veći od 70 posto, te starosna struktura stanovnika… O ispunjavanju kriterija za dodjelu sredstava odlučivaće interresorna komisija koja je, prema riječima resornog ministra Mevludina Hodžića, i sačinila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021.-2023. godine