U toku je realizacija nekoliko projekata u JU. OŠ. “Stupari”

Kao djeca često smo slušali priče o jedinstvenom školskom dobu, ne vjerujući im i nestrpljivo čekajući da odrastemo. Odrastanjem smo se uvjerili da je to uistinu jedno od najljepših doba, te da učiteljicu koja nas je učila prva slova pamtimo cijeli život. Nema sumnje da takve uspomene nose profesori, inžinjeri, pravnici, ljekari koji su prva slova naučili u Osnovnoj školi u Stuparima, osnovanoj prije 81 godinu.

Autor: Avdo Mešanović

Osnovna škola u Stuparima počela je sa radom davne 1939 godine kao četverogodišnja škola. Od 1962 godine ova škola egzistira kao samostalna osmogodišnja matična škola sa 4 područne škole. Danas ovu školu pohađa 285 učenika koji su rapoređeni u 17 odjeljenja, a nastava se odvija u 5 područnih škola.

Osnovnu školu Stupari završili su mnogi uspiješni ljudi kako biznismeni tako profesori,inžinjeri,ekonomisti,pravnici,novinari,ljekari itd.Takođe naša škola ima i svojih 7 doktora nauka koji su danas uspiješni profesori na fakultetima rekao je Muriz Hajdarević Direktor JU. OŠ “Stupari”.

Kako je istakao direktor Hajdarević u toku je realizacija nekoliko projekata koji imaju za cilj da učenicima i uposlenicima ove ustanove obezbjede što bolje uslove za rad i učenje.

U toku je realizacija nekoliko projekata kao što je zamijena unutrašnjih vrata u staroj školi,nabavka namještaja za jednu učionicu, nabavka računarske opreme, rekonstrukcija sportskog poligona koji je stradao u poplavama koje su ovo područje zahvatile u 6. mjesecu ove godine, a takođe raspisan je i tender za zamjenu stolarije u našoj školi u objektu Dubrava i na fiskulturnoj sali.

Osnovna škola u Stuparima jedna je od 18 škola sa područja Tuzlanskog kantona u kojoj je će biti sproveden projekt povećanja energijske efikasnosti. Riječ je o utopljavanju objekta centralne škole,   rekao je direktor Muriz Hajdarević.

 

Pročitajte...