U Tuzlanskom kantonu najviše romske djece uključeno u obrazovni proces

Predstavnici Nevladine organizacije „Sa E Roma“ iz Tuzle su na Okruglom stolu u Tuzli prezentirali izvještaj o rezultatima projekta „Razvoj romske zajednice u TK 2016. – 207.“ Projekat se odnosi na obrazovanje romske djece u osnovnim i srednjim školama , odnosno unapređenje kvaliteta njihovog školovanja. Naglašeno je da, Tuzlanski kanton daleko prednjači u cijeloj Federaciji u skoro svim segmentima, prije svega obrazovanju i broju romske djece koja se školuju. Zahvaljujući Romskom edukativnom fondu, na području TK se u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom obrazovanja i NVO „Sa E Roma“ realiziraju projekti obrazovanja romske djece. Projekat „Razvoj Romske zajednice u TK 2016. – 2017.“ vrijedan je 80 hiljada Eura i u protekloj godini je realiziran u devet osnovnih škola u četiri općine TK, Srebreniku, Gračanici, Kalesiji, Banovićima i Gradu Tuzla. Zahvaljujući ovom projektu povećan je broj romskih učenika u školama u TK.

Više u video prilogu….

Pročitajte...