U Tuzli obuka o prevenciji korupcije

U organiazciji Misije OSCE-a u BiH danas će se u Tuzli održati obuka o temi „Prevencija korupcije“. Cilj je upoznati učesnike sa pojmovima  i oblicima korupcije, te načinima kako je efikasno i pravovremeno prepoznati i prevenirati. Najavljeno je da će učesnici imati priliku razgovarati o važnosti implementacije planova integriteta, kao dio institucionalne borbe protiv korupcije.  Na obuci će učestvovati predstavnici institucija Vlade i Tima za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona.