U Tuzli održan Okrugli sto o diskriminaciji


S ciljem da se uspostavi saradnja nevladinih organizacija sa institucijama nadležnim za postupanje u slučajevima diskriminacije Koalicija za borbu protiv mržnje iz Tuzle, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je u Tuzli okrugli sto o diskriminaciji.Koalicija za borbu protiv mržnje okuplja više od dvadeset organizacija civilnog društva čiji je cilj prevencija govora mržnje,krivičnih djela počinjenih iz mržnje i zaštita prava marginalizovanih grupa.Sa predstavnicima policije, sudova, Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla i nevladinih organizacija na okruglom stolu su razgovarali o jačanju kapaciteta predstavnika civilnoga društva kako bi, primjenom relevantnih instrumenata i mehanizama, na vrijeme prepoznavali, izvještavali i reagovali u slučajevima diskriminacije.
Više u video prilogu:

 

Pročitajte...