Ubrzati aktivnosti na otvaranju Agrokomerca za smještaj migranata

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici podržalo je aktivnosti koje Ministarstvo sigurnosti, u saradnji sa nadležnim institucijama i agencijama, preduzima u skladu sa Akcionim planom hitnih mjera i zaključcima Vijeća ministara BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je iskazana podrška najavljenoj posjeti ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Unsko – sanskom kantonu te istaknuto da je potrebno ubrzati aktivnosti za otvaranje Agrokomerca za smještaj velikog broja migranata.

U tom pravcu očekuje se pomoć Evropske unije, a istovremeno se razmatra mogućnost otvaranja i dodatne lokacije na ovom području uz finansijsku pomoć međunarodne zajednice.

Vijeće ministara BiH od Evropske unije očekuje da zaustavi priliv migranata iz EU u Bosnu i Hercegovinu.

Prema Informaciji Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, Službi za poslove sa strancima u periodu od 1. januara do 22. juna ove godine prijavljeno je 7.128 nezakonitih migranata, od kojih su 6.354 iskazala namjeru za podnošenje azila, dok su 682 osobe podnijele zahtjev za azil. Granična policija je u periodu od 22. do 27. juna ove godine evidentirala 438 nezakonitih migranata.

Državna agencija za istrage i zaštitu te Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH sa ukupno 50 policajaca pružaju podršku Graničnoj policiji BiH u cilju zaštite bh. granice od nezakonitih ulazaka migranata na teritoriju Bosne i Hercegovine. Kao podrška Graničnoj policiji BiH uključeno je i 60 policajaca MUP-a Republike Srpske te 15 pripadnika policije Brčko Distrikta BiH, a razmatra se mogućnost i dodatnog uključivanja pripadnika entitetskih MUP-ova.

Služba za poslove sa strancima je stavila pod nadzor u Imigracioni centar 18 osoba porijeklom iz Sirije, Alžira, Libije, Palestine i Pakistana koje su činile incidente i predstavljale prijetnju za javni red na području Unsko-sanskog kantona.

U toku su aktivnosti opremanja kasarne Ušivak kod Hadžića za smještaj migranata uz finansijsku pomoć Međunarodne organizacije za migracije.

Istovremeno se vode aktivnosti na međunarodnom i regionalnom planu radi jačanja efikasnosti kontrole granica, borbe protiv krijumčarenja ljudi i zajedničkog suzbijanja ilegalnih migracija, što ostaje prioritet za Evropsku uniju i zemlje Zapadnog Balkana.

Ova informacija uz Akcioni plan hitnih mjera u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini bit će dostavljena Predsjedništvu BiH.

Također, Vijeće ministara BiH danas je zadužilo Upravni odbor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da u okviru svoje nadležnosti preduzme aktivnosti u cilju hitnog okončanja postupka tehničkog prijema objekta i hitnog stavljanja u funkciju Zavoda.

Zaključeno je ovo nakon što je Vijeće upoznato s Informacijom Ministarstva pravde BiH o postupku stavljanja u funkciju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Prema Informaciji, izvedeni su svi građevinski radovi, a nakon što je pribavljena sva potrebna dokumentacija 8. septembra 2017. godine, Općini Istočna Ilidža dostavljen je zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole i vršenje tehničkog prijema objekata Državnog zatvora. Međutim, procedura izdavanja upotrebne dozvole koja inače kratko traje, u konkretnom slučaju još se ne rješava i traje već osam mjeseci.

Na sjednici je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijeta Odluka o povlačenju treće tranše Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility – EFF) s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), kojom se odobrava povlačenje treće tranše Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility – EEF) sa MMF-om u ukupnom iznosu 73.631.304,43 KM, što predstavlja protuvrijednost od 31.621.700,00 specijalnih prava vučenja (SDR).

Ministarstvo finansija i trezora BiH će u okviru Proširenog aranžmana, kada se steknu uvjeti, izdati Promisionu notu i provesti sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti za povlačenje treće tranše.

Osim ove odluke, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o proglašenju 11. jula Danom žalosti u Bosni i Hercegovini i zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova za njeno provođenje. Ova Odluka potvrđena je danas usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice.

Također, usvojena je Informacija o dodatnim pitanjima iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Bosna i Hercegovina dobila je 655 dodatnih pitanja, od kojih su 20 posto dopunska pitanja u odnosu na pitanja iz Upitnika Evropske komisije koji smo dobili u decembru 2016. godine, što je u skladu s prosjekom koji su dobile i ostale države u regionu.

Direkcija za evropske integracije prevela je ova pitanja i 27. juna ove godine uputila ih radnim grupama radi pripreme odgovora.

Očekuje se da BiH ovaj posao završi u naredna tri mjeseca.

Usvojena je i Informacija Direkcije za evropske integracije o održanom sastanku i zaključcima Vijeća za opće poslove Evropske unije o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja.

Vijeće za opće poslove EU 26. juna ove godine je, između ostalog, pozdravilo ostvareni napredak u Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na finaliziranje odgovora na Upitnik te usvajanje važnih reformi orijentiranih ka Evropskoj uniji, poput akciza i strategije za cijelu zemlju u oblastima okoliša i ruralnog razvoja, ali i postignuti napredak o pitanjima ekonomskog razvoja i konkurentnosti.

Istovremeno, vlasti u BiH pozvane su na nastavak reformi i provođenje Reformske agende uz izraženu zabrinutost da retorika podjela i predizborna kampanja usporavaju tempo reformi.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova o pristupanju Konvenciji Vijeća Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana), koja stvara povoljnije uvjete za koprodukciju i razvoj filmske industrije, ne samo u zemljama članicama u Evropi, već i šire.

Pristupanje ovoj konvenciji omogućit će Bosni i Hercegovini da bude aktivan učesnik u kreiranju odgovarajućih i efikasnih mehanizama saradnje u oblasti kinematografije.

Revidirana konvencija, između ostalog, pruža pravni i finansijski okvir za koprodukciju dugometražnih filmova koji uključuju preduzeća za produkciju osnovana u tri ili više država. Također, Konvencija se može koristiti kao bilateralni okvir u odsustvu konkretnog ugovora o koprodukciji između dvije strane.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar civilnih poslova.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, usvojen je Akcioni plan provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za 2018. godinu.

Akcioni plan sadrži više desetina aktivnosti koje će nadležni organi u BiH u zacrtanim rokovima i svojim programima rada provesti u ovoj godini u oblastima granične kontrole i carinskog nadzora, izgradnje granične infrastrukture, nadzora državne granice, suzbijanja ilegalnih migracija, otkrivanja prekograničnog kriminala u koordinaciji sa svim agencijama za provođenje zakona, jačanja prevencije korupcije, kao i u oblasti međuagencijske saradnje u integriranom upravljanju granicom.

U proteklom periodu BiH je u oblasti integriranog upravljanja granicom postigla značajan napredak, navodi se u ovom planu i dodaje da je većina smjernica za intraagencijsku, međuagencijsku i međunarodnu saradnju implementirana ili je u fazi provođenja.

Na današnjem zasjedanju Vijeća ministara BiH konstatirano je da će Bosna i Hercegovina i Savezna Republika Njemačka intenzivirati privrednu saradnju i efikasnije rješavati otvorena pitanja sa kojima se susreću privrednici dviju zemalja.

U vezi s tim, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za razvoj privredne saradnje i unapređenje ekonomskih odnosa između BiH i SR Njemačke.

Za članove radne grupe imenovani su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko Distrikta, uključujući i predstavnike privrednih komora i poslodavaca. Oni će s članovima koje će imenovati nadležna institucija SR Njemačke činiti Radnu grupu za unapređenje ekonomske saradnje dviju zemalja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provedbi Sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i „Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeita (GIZ)“ za period 1. 1. 2017. – 31. 12. 2017. godine.

Desetogodišnji Program jačanja javnih institucija u BiH provodi se od 2010. godine i u tri faze. Prva faza Programa trajala je do kraja 2013., a druga do kraja 2016. godine. U toku je provedba treće faze programa u trajanju dvije i pol godine, što je u skladu sa ponudom za provedbu tehničke saradnje Programa jačanja javnih institucija.

Budžet treće faze Programa iznosi 2.250.000 eura, a kontrolu i upravljanje ovim sredstvima vrši isključivo GIZ.

Institucije korisnice faze III Programa su: Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za državnu službu BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje žalbi, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Pročitajte...