Intenzivirati aktivnosti na zaštiti imovine BiH u Hrvatskoj i Srbiji

Vijeće ministara BiH upoznato je s informacijama o pitanjima sukcesije sa osvrtom na zaštitu imovine i prava u Republici Hrvatskoj, koje su pripremili Ministarstvo pravde i šef Zajedničke komisije za pitanja sukcesije bivše SFRJ.

Zaduženo je Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da u okviru svoje nadležnosti intenzivira sve potrebne aktivnosti na zaštiti imovine BiH koja se nalazi u Hrvatskoj i Srbiji.

Iako zaključivanje bilateralnih ugovora nije uvjet za provedbu Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije, Ministarstvo pravde BiH intenzivirat će aktivnosti u vezi sa zaključivanjem bilateralnih ugovora sa Hrvatskom i Srbijom.

Predstavnik BiH u Stalnom zajedničkom odboru visokih predstavnika i članovi zajedničkih tijela i pregovaračkih timova zaduženi su da intenziviraju aktivnosti i radnje na provedbi Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Vijeće ministara BiH pozvalo je vlade entiteta i Brčko Distrikta BiH da se aktivno legitimiraju i zaduže organe nadležne za “pasivni podbilans” da preduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti radi zaštite imovine.

Aneksom G Sporazuma regulirano je pitanje privatnog vlasništva i stečenih prava, odnosno regulirano je da će prava na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja se nalazi u državi nasljednici i na koju su građani ili druge pravne osobe imali pravo 31. decembra 1990. godine, biti priznata, zaštićena i vraćena od države u skladu s ustanovljenim standardima i normama međunarodnog prava i nezavisno od nacionalnosti, državljanstva, mjesta boravka ili domicila tih osoba.

Aneks G je jedan od sedam aneksa Sporazuma o pitanjima sukcesije, a ostali aneksi odnose se na pokretnu i nepokretnu imovinu, diplomatsku i konzularnu imovinu, finansijska potraživanja i dugovanja, arhivsku građu, penzije, ostala prava, koristi i dugovanja.

Bosna i Hercegovina je ranije donijela Odluku o provođenju Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije na njenoj teritoriji, čime su stvoreni uvjeti za nesmetano raspolaganje imovinom subjektima iz drugih država nasljednica koja se nalazi u BiH, a to pravo očekuje i Bosna i Hercegovina od ostalih država nasljednica, kada je u pitanju njena imovina i imovina subjekata koji imaju pravo aktivne legitimacije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Pročitajte...