Unapređenje obrazovanja kroz saradnju privrede i obrazovnih insistucija

Zanimanje „prerađivač plastičnih masa“ jedno je od najperspektivnijih s obzirom na masovnu upotrebu plastike u industriji. Kadrove za ovo zanimanje danas školuje samo Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ u Goraždu, a savremeni nastavni plan i program za ovaj smjer plod je saradnje između privrednog i obrazovnog sektora na tom području.

Admir Kurtović, direktor JU Srednje stručne škole „ Džemal Bijedić“  Goražde

„ Danas na nivou škole imamo negdje oko 60% učenika koji obavljaju praktičnu nastavu u kompanijama. Kada je u pitanju ovo zanimanje jedini smo u BiH koji obrazuju ovo zanimanje i oni imaju stopostotnog kapaciteta u firmama, Znači imamo jednaku raspodjelu odgovornosti između obrazovnog sektora i realnog kada je u pitanju formiranje odnosno obrazovanje novih kadrova

Tuzlanski kanton već  godinama radi na  populariziranju stručnih zanimanja i povećanju interesa učenika za zanate. Veliki broj škola ima dobru saradnju sa preduzećima, čime se obezbjeđuju uslovi za kvalitetnu praktičnu nastavu. Iskustva drugih uvijek su dobrodošla, kažu u kantonalnom Pedagoškom zavodu.

Zlatko Ibrišimović, stručni saradnik pedagoškog zavoda TK  00:19….00:35

Naravno da je akcenat stručnog obrazovanja što veći u povezivanju sa privrednim subjektima kako bi dobili što kvalitetnije obrazovanje učenika po zanimanja po određenim porodicama zanimanja.

Seid Fijuljanin, direktor Fondacije Hastor

Upravo ono što smo uradili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici želimo da napravimo i na podrućju ne Tuzlanskog kantona već i u širem području Bosne i Hercegovine. Zašto, zato što smatramo da nisu svi samo te stvari i takve aktivnosti značajne za poslodavce i privredu već su značajne i dugom radu kako za mlade ljude u BiH njihove porodice tako i za samu državu i njen prosperitet, jer stvara se jedna klima u kojoj se radije nešto može nego ne može i u kojoj se radije ima posla i takve prakse nego da nema.“

 

Okrugli sto na kojem je predstavljeno zanimanje prerađivač plastičnih masa održan je u okviru projekta „Poboljšanje i razvoj obrazovnog sistema za plastičare u BiH – IDEAL“ a koji se provodi uz podršku Njemačke razvojne agencije.