Univerzitet u Tuzli promovirao 25 doktora nauka

Univerzitet u Tuzli promovirao je danas 25 doktora nauka koji su ovu titulu stekli u protekloj akademskoj godini. Među njima su istaknuti društveni radnici, sudije, ljekari, ali i profesori, uposlenici ove visokoškolske ustanove. Svaka od njihovih pojedinačnih disertacija dat će doprinos na naučno-istraživačkom polju Univerziteta u Tuzli, kazano je na promociji.

novinar Azra Mešić

Različite su naučne oblasti bogatije za nova saznanja i ideje zahvaljujući ovoj generaciji doktoranata Univerziteta u Tuzli. Silva Banović, viša asistentica na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu želi svoju struku, logopede uključiti u pomoć u liječenju demencije. U svom doktoratu tematizirala je funkcionalne i komunikacijske sposobnosti osoba s ovom bolešću.

– Društvo stari i to je jedna činjenica i bh. društvo će se morati nositi. Naše društvo također ima osobe s demencijom koje nisu dijagnosticirane, a s njima se itekako može raditi, kaže ova doktorantica.

Među 25 doktoranata diplomu završenog trećeg ciklusa školovanja dobio je i Muhamed Tulumović, aktuelni predsjednik tuzlanskog Općinskog suda. Doktorat iz oblasti krivičnog materijalnog prava je posvetio istraživanju pravnog sankcioniranja izvršilaca krivičnih djela nasilja.

– Obrađeno je 11 krivičnih djela, a poseban osvrt bio je na nasilje u porodici. Ovo je prva doktorska disertacija u BiH sa ovakvom obradom, kaže Tulumović za RTVTK.

On smatra da je doktorat lična nadogradnja od koje bi i drugi trebali imati korist.

– To je sad jedna izuzetna prilika da se dugogodišnje stručno iskustvo spoji i kombinira sa stečenim naučnim znanjima i da se aplicira u praksi, dodaje. 

Unapređenje nauke generalno zavisi od truda i rada pojedinca, ali ne samo od toga, naglasila je na ovoj promociji rektorica Univerziteta u Tuzli.

– Izrada doktorskih disertacija i ono na čemu su radili doktoranti je značajno, ali nama treba više i sistematičnije i više ulaganja u naučno-istraživački rad. S tim nijedan univerzitet u BiH nije zadovoljan. Smatramo da bi društvena zajednica trebala više ulagati u to.  I borit ćemo se malo više za to, kaže rektorica Hadžigrahić.

U borbi za investicije u nauku, Univerzitet se nada pomoći od svojih doktoranata, naročito od onih koji su već angažovani u nastavi.

Pročitajte...