UPFBiH: Daje se prednost represivnom nad preventivnim djelovanjem inspekcije

Represivnom djelovanju inspekcije daje se prednost u odnosu na preventivno jer se još uvijek, iz ugla izvršne vlasti, zadatkom inspekcijskih organa smatra sankcionisanje nepravilnosti u primjeni propisa, navedeno je na radionici o inspekcijskom nadzoru koja je danas održana u Bihaću u organizaciji Udruženja poslodavaca FBiH.

Voditeljica radionice Diana Ružić istakla je da u definisanju ciljeva inspekcijskih organa, u svjetlu evropskih standarda i Evropske pravne stečevine, inspekcijski poslovi moraju imati za cilj, ne kažnjavanje, nego uređivanje upravnih oblasti i uspostavljenje standarda da subjekti nadzora poštuju propise i da ih dosljedno primjenjuju.

– Drugim riječima, ‘uspješan inspektor’ je onaj u čijoj se oblasti koju nadzire uredno poštuju i primjenjuju propisi. Ukratko, moderna inspekcija EU kakvoj teže inspekcijski organi u BiH sve više obavlja tzv. analitičku funkciju kako bi efikasno upravljala javnim rizicima, zatim da bi obezbijedila preventivno djelovanje i drugo vršenje nadzorne funkcije i osigurala poštivanje zakona – rekla je Ružić.

Dodala je da inspekcija u EU prikuplja podatke, prati i analizira stanje u oblasti inspekcijskog nadzora u njenom djelokrugu, a ti podaci dobijaju se pomoću ček lista, vođenjem anketa i istraživanjem javnog mnijenja i drugim neposrednim oblicima prikupljanja statističkih i drugih podataka od državnih organa, organa i institucija koja obavljaju javna ovlaštenja i slično.

Udruženje poslodavaca FBiH, nakon provedenih konsultacija putem javnih rasprava, okruglih stolova i fokus grupa, organizira radionice jer je utvrđeno da su ključni problemi vezani za inspekcijski rad nedovoljno poznavanje propisa od strane poslodavaca, kao i nedostatak znanja u ovoj oblasti.

Ovo je druga radionica o inspekcijskom nadzoru, koje se održavaju radi sprečavanja kažnjavanja poslodavaca u situacijama kada za to nema zakonskog osnova, poboljšanja poslovne klime i promocije preventivnih u odnosu na represivne mjere, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Pročitajte...