Uspješan rad Zavoda za pružanje pravne pomoći u 2019. godini

Vlada je, na danas održanoj sjednici, prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2019.godinu. Kako se navodi u Izvještaju, u skladu sa odredbama Zakona o pružanju pravne pomoći, Zavod je pružao pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja u krivičnim, parničnim, prekršajnim, vanparničnim, izvršnim, upravnim postupcima, kao i u postupcima propisanim posebnim zakonima. U protekloj godini Zavod je izvršio poslove i postavljene zadatke definisane Programom rada za 2019.godinu, odnosno kontinuirano je pružao pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja. Ovim je prvi strateški cilj Zavoda u cijelosti izvršen jer su svi zainteresovani građani, koji su došli u prostorije Zavoda primljeni te im je pružena pravna pomoć, pravni savjeti ili pravne informacije i izvršeni su svi poslovi zastupanja stranaka koje su ostvarile pravo na besplatnu pravnu pomoć Zavada. Posmatrano numerološki, tokom 2019. godine Zavod je primio ukupno 1059 stranaka, od koji su podnesena 122 zahtjeva za pružanje pravne pomoći. Imajući u vidu da je 18 zahtjeva preneseno iz 2018. godine, Zavod je tokom 2019. rješavao 139 upravnih postupaka. Odobreno je ukupno 111 pružanja pravne pomoći, tri su zahtjeva odbijena, a po 10 zahtjeva je obustavljen postupak za ostvarivanje prava na pravnu pomoć.

Pred sudovima Zavod je zastupao stranke u ukupno 1677 predmeta, i to 751 predmet u krivičnim, 514 u parničnim, 276 u prekršajnim, 37 u parničnim i 99 predmeta u ostalim postupcima.

Podsjećamo, pravo na pravnu pomoć od strane Zavoda ostvaruju građani slabog imovnog stanja, a građaninom slabog imovnog stanja smatra se osoba čija ukupna redovna primanja i prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 25 % prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, a nema imovinu koja može biti predmet izvršenja i koji u zajedničkom domaćinstvu nema punoljetnog člana koji je u mogućnosti da snosi njegove troškove advokatskih usluga. Osim navedenih osoba, pravo na pravnu pomoć od strane Zavada ostvaruju i lica koja po osnovu socijalne zaštite ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć, nezaposlene osobe, penzioneri, koji primaju najnižu penziju ili srazmjernu ino-penziju koja zajedno sa samostalnom penzijom ne prelazi iznos najniže penzije i djeca bez roditeljskog staranja, a pod uslovom da nemaju imovinu koja može biti predmet izvršenja.

Pročitajte...