Usvojen Zakon o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata

Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Ovim zakonom produžava se rok za legalizaciju objekata. Novim izmjenama zakona kao osnov za legalizaciju koristit će se ortofoto snimak Federacije BiH iz 2018. godine. To je čista verzija snimka u odnosu na prethodni period kada su se koristili satelitski snimci Tuzlanskog kantona. Uslov da bi se legalizirao objekat jeste da se taj objekat vidi na tom snimku. Zakon stupa na snagu 8 dana od objavljivanja u službenim novinama.

Autor: Dino Dropić

Zakon o uslovima i postupku bespravno izgrađenih objekata nije previše promijenjen. Mijenja se u samo jednom članu, kojim se produžava rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju. Rok je prvobitno predviđao 31. maj 2019. godine, a sada je produžen do 31. maja 2021.godine.

 “Suština i bit ovog zakona, odnosno izmjena ove odredbe je da se omogući onim korisnicima, vlasnicima bespravno izgrađenih građevina da mogu podnijeti zahtjev za legalizaciju, čime bi svoje objekte legalizirali u smislu da bi u konačnici dobili odobrenje za građenje  i dobili dozovole za te svoje objekte , a opet iste u konačnici upisali u zemljišne knjige”, rekao je Elvir Rožnjaković ministar prostornog uređenja i  zaštite okolice.

Od kraja maja kada je istekao prvobitni rok za podnošenje zahtjeva, ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice primilo je veliki broj zahtjeva fizičkih lica. Razlog tome je nemogućnost  vlasnika nekretnina da podnesu zahtjeve za legalizaciju.

 “Novim izmjenama zakona kao osnov za legalizaciju uzet je ortofoto snimak federacije BiH iz 2018. godine. To je jedna čista verzija snimka u odnosu na prethodni period kada su se koristili satelitski snimci Tuzlanskog kantona. Na tim satelitskim snimcima TK određeni dijelovi na području našeg kantona su bili zamagljeni. U  trenutku kada je snimano bili su loši vremenski uslovi, tako da se baš i te građevine koje su trebale biti legalizovane, a uslov da bi se podnio zahtjev, da bi se legalizirao objekat jeste da se taj objekat vidi na tom snimku. Iz tog razloga ovim sad izmjenama koristiće se ortofoto snimci Federacije iz 2018. godine koji su zaista u nekoj vrhunskoj formi i kvalitetu”, istakao je Rožnjaković.

 U Tuzlanskom kantonu trenutno je u procesu 36 hiljada postupaka za legalizaciju izgrađenih objekata.

Pročitajte...