Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj prvoj redovnoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za juli 2019. godine u iznosu od 404 KM te visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona u iznosu od 9 KM po izradenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.
U obrazloženju utvrđenog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona, uz ostalo se navodi, da se kao posebno važan segment treba izdvojiti rješavanje smještaja privremeno oduzete robe u prekršajnom postupku i inspekcijskom nadzoru, što je do sada predstavljalo veliki problem za inspekcijske organe. Podsjećanja radi, Direkcija od početka ove godine djeluje u okviru Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, kada se već znalo da ustroj i djelovanje Direkcije zahtjevaju značajne reforme.
Na prvoj radnoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Prema Informaciji, Komisija je, na osnovu Zakona o koncesijama, tokom maja ove godine, obavila nadzor odnosno provjerila rad koncesora i praćenje izvršenja svih koncesionih ugovora. Konstatira se da su Vlada i resorna ministarstva, uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada i smanjiti dugovanja određenih koncesionara. Ukoliko se izuzmu rudnici uglja, zaključuje se da se većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Vlada je u nastavku donijela Odluku kojom daje saglasnost na tekst Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz Zakona o šumama za prvih devet mejseci ove godine. Posrijedi je iznos do milion 416 i po hiljada KM. Donesena je i Odluka o odobravanju sredstava potrebnih za realizaciju Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Vlada je također donijela odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za prethodni mjesec u iznosu od 404 KM te visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona u iznosu od 9 KM po izradenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom. Određena su i sredstva za finansiranje dvije manifestacije iz domena zdravstva. Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus” na ime refundacije troškova organizacije i realizacije manifestacije Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „PARALLEL” na međunarodnom nivou dodijeljene su tri hiljade KM. Tokom prve radne sjednice, Vlada TKom imenovala je Radnu grupu za izradu Analize realizacije Pograma i revidiranje Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona. Vlada je također usvojila Zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva da od menadžmenta, te upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih kantonalnih institucija iz svoje resorne nadležnosti, (izuzev javnih ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja) pisano zatraže da sačine i Vladi Kantona putem ministarstava dostave svoje izvještaje o radu za period prvog polugođa 2019. , a kako bi se novoimenovana Vlada Tuzlanskog kantona upoznala sa stanjem u pojedinim oblastima. Krajnji rok za dostavu traženih Izvještaja Vladi Kantona je 20. augusta.

 

Pročitajte...