Utvrđen nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada je u formi nacrta utvrdila Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona, kojim se uređuju plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, imenovanih lica,pravobranioca i zamjenika pravobranioca Kantona i državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona. Ovim Tuzlanski kanton ispunjava svoju zakonsku obavezu propisanu Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine još 2010.godine, a danas utvrđeni nacrt Zakona usaglašen je sa predstavnicima sindikata.