Uz Dan korpusa

Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio najviša operativna jedinica i jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osnovan je 29. septembra 1992. godine, prema naredbi konandanta Štaba vrhovne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli, a zona odgovornosti protezala se na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine. Unatoč pandemiji, i ove će godine nizom manifestacija biti obilježena godišnjica 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Uz Dan korpusa, prenosimo dio sjećanja bivšeg komandanta, generala u penziji, Seada Delića.

Jedan od ratnih komandanata 2. armijskog korpusa podsjeća da je za narod sjeveroistočne Bosne, ali i cijele Bosne i Hercegovine ovaj korpus imao historijsku ulogu. Sa svojih 38 brigada, bio je jedna od  većih vojnih formacija u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. U svojim redovima smo imali tri narodna heroja; Hajrudina Mešića, Nesiba Malkića i Mehdina Senada Hodžića. Samo 2. korpus je imao 542 ”zlatna ljiljana”, prisjeća se general Delić. Mnogi pripadnici su dali živote za domovinu, njih više od 11 hiljada, a preko sedam hiljada branitelja je ranjeno. General Delić napominje da se njih i njihove porodice ne smije zaboraviti, kao ni najugroženiju kategoriju, a to su demobilizirani borci. Njihova statusna prava moraju biti zagarantirana, kao što su i oni sami bili garant za slobodnu i nedjeljivu državu Bosnu i Hercegovinum ističe bivši komandant 2. armijskog korupusa, general u penziji Sead Delić.