UŽR “Bolja budućnost” Tuzla ukazalo na učestalost nasilja tokom pandemije

Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar obilježen je i Tuzli uličnom akcijom. Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” upozorilo je na sve veću učestalost nasilja, posebno u vrijeme pandemije. Brojni su slučajevi nasilja evidentirani u Udruženju žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla. Proteklih “16 dana aktivizma” bili su fokusirani na rodno zasnovano nasilje nad ženama, a rad u zajednicama su organizovali u saradnji sa ženskom romskom mrežom.  “Medijatori koji rade u zajednicama u prosjeku prijavljuju po 2-3 slučaja nasilja sedmično, ne samo rodno zasnovanog nasilja nad ženama već i zbog etničke pripadnosti. Za vrijeme pandemije povećan je i govor mržnje prema Romima”, rekla je  Larisa Kovačević iz Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla. Podaci Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla razlikuju se od podataka nadležnih institucija. Nisu svi slučajevi prijavljeni MUP-u TK. Žrtve, nasilje mogu prijaviti ljekaru, policiji, nadležnom centru za socijalni rad ili nevladinim organizacijama. Volonteri su prolaznicima podijelili brošure sa uputstvima na bosanskom i romskom jeziku. Ukazali su na to da bi umjesto primjene nasilja ljudi trebali brinuti jedni o drugima.

Pročitajte...