Već od ove školske godine nastava za djecu u bolnici

Ministarstvo za obrazovanje i nauku i Univerzitetski klinički centar u Tuzli pronašli su rješenje da djeca koja borave na bolničkom liječenju ne izostanu u potpunosti iz obrazovnog procesa. Vlada TK je odobrila organizaciju nastave u prostorijama Klinike za dječije bolesti.

novinar Azra Mešić

Pacijenti Klinike za Dječije bolesti neće više propuštati nastavno gradivo. Na inicijativu Univerzitetskog kliničkog centra kantonalna Vlada je odobrila poseban program za rad sa ovom djecom.

– Mi već imamo prostor za to. Oko opremanja će se angažovati UKC, ali i Ministarstvo. Mi se nadamo da ćemo već u septembru započeti s tim programom, kaže za dnevnik RTVTK dr. med. sci. Edin Husarić, načelnik Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Zasad će nastava biti organizovana za učenike od prvog do petog razreda, kaže Zlatan Muratović, ministar za obrazovanje i nauku TK.

– Mi ćemo za te namjene angažovati osobu koja je kompetentna. Riječ je o profesoru razredne nastave koji će voditi kombinovano odjeljenje od 1. do 5. razreda. S tim da će ta osoba biti angažovana u OŠ Brčanska Malta, a obavljat će svoje radne zadatke u Klinici za dječije bolesti, pojašnjava Muratović.

Od septembra prošle do kraja juna ove godine 73 školske djece je boravilo na liječenju u tuzlanskoj dječijoj bolnici. Neki od njih bili su hospitalizirani 10 dana, a neki i do 6 mjeseci i za to vrijeme propustili su nastavu. Od ove godine djeca će imati mogućnost za obrazovanje u bolnčkim uslovima, u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem.