Vježba “Simulacija požara” biće održana 17. oktobra na RGGF-u u Tuzli

Združena pokazna vježba gašenja požara i spašavanja lica ugroženih požarom ili nekom drugom prirodnom ili drugom nesrećom, pod nazivom „Združena  pokazna vježba „RGGF 2019“, biće održana u četvrtak 17. oktobra, u prostorijama Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli. Povod je obilježavanje mjeseca „Oktobra – mjeseca zaštite od požara“ i 13. oktobra  Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, posvećenog borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila.