Vlada TK: 3,8 miliona KM za sanaciju lokalnih puteva

Vlada je danas odobrila 3,8 miliona KM Javnoj ustanovi ,,Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za sanaciju  i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona. Predviđeno je da Direkcija utvrdi tekst i objavi javni poziv za prijavu projekata sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih puteva, na koji će svoje projekte kandidirati gradovi, općine ili mjesne zajednice u Tuzlanskom kantonu. U slučaju odobrenja projekta mjesne zajednice, projekat će biti realizovan uz saglasnost jedinica lokalne samouprave.

Pročitajte...